Tượng phật Thích Ca Mô Ni gỗ tử đàn 25x8x8 cm

Giá: 12.800.000

Chất liệu : gỗ Tử Đàn Nam Ấn Độ

Kích thước : cao 25 rộng 8 sâu 8cm

banner
Menu
Sản phẩm