Ghế Đung Đưa Gỗ Cẩm

Giá: 10.400.000

Chất liệu: Gỗ Cẩm

Hàng hoàn thiện kĩ phủ 2 lớp lót và 1 lớp mờ đàm bảo cho khách hàng dùng không bị bay sơn.Sờ mát tay

Danh mục:
banner
Menu
Sản phẩm