Tượng Di Lặc Ngũ Phúc Ngồi Gỗ Trắc 30x62x30 cm

Giá: 14.400.000

Chất liêu: gỗ trắc
Kích thước: cao 30 rộng 62 sâu 30

banner