Vòng Gỗ Tử Đàn Lông Bò Dáng Tròn

Giá: 300.000800.000

+ Sản phẩm: Vòng Tay Gỗ Tử Đàn Lông Bò Dáng Tròn

+ Xuất xứ: Nam Phi

+ Chế tác thành phẩm: Đồ Gỗ Vinh Đính

+ Đặc điểm nổi bật giống Tử Đàn Tây Ấn Độ loại 1 đến 90%

Xóa
banner
Menu
Sản phẩm