Tiểu Diệp Tử Đàn Tây Ấn Độ 108 hạt 8 ly

Giá: 6.000.000

+ Sản phẩm: Vòng Tay Gỗ Tử Đàn Ấn Độ 108 Hạt

+ Xuất xứ: Ấn Độ

+ Chế tác thành phẩm: Đồ Gỗ Vinh Đính

+ Bảo hành: Cam kết 100% chuẩn gỗ Tử Đàn Ấn Độ

banner
Menu
Sản phẩm