Đôn tròn gỗ hương ta cao 50x30x30cm

Giá: 900.000

Chất liệu: Gỗ hương ta

Kích thước cao : 60x30x30cm

Hàng được hoàn thiện kĩ và PU bóng bờ cao cấp đảm bảo cho khách hàng dùng không bị bay sơn.

Ngoài ra có các kích thước : Cao 50 – 900k/1 cái, cao 70 1tr1/ 1 cái, Cao 80 1tr3/ 1 cái

Danh mục:
banner