Tượng Di Lạc để ô tô 13x9x9 cm

Giá: 8.500.000

Kích thước : cao 13 rộng 9 sâu 9 cm

Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

banner