Tượng Di Lạc để ô tô 10x9x10 cm

Giá: 7.500.000

Kích thước: cao 10 rộng 9 sâu 10cm

Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

banner