Tượng di lạc đứng gỗ tử đàn 50x22x19 cm

Giá: 65.000.000

Chất liệu : gỗ Tử Đàn

Kích thước : cao 50 rộng 22 sâu 19cm

banner
Menu
Sản phẩm