Tượng di lạc kéo bao để xe ô tô 8x18x5 cm

Giá: 7.500.000

Kích thước : cao 8 rộng 18 sâu 5cm

Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

banner
Menu
Sản phẩm