Tượng Đạt Ma Quá Hải Gỗ Hương Đá 70x24x14 cm

Giá: 5.000.000

Chất liệu gỗ : Hương đá

Kích thước : Cao 70 rộng 24 sâu 14cm

banner