Địa Tạng Bồ Tát gỗ Cẩm vàng 50x32x30 cm

Giá: 6.800.000

+ Sản phẩm: Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

+ Chất liệu: Gỗ Cẩm vàng

+ Kích Thước: cao 50 rộng 32 sâu 30 ( cm )

+ Chế tác thành phẩm: Đồ Gỗ Vinh Đính

+ Đồ gỗ Vinh Đính nhận đặt tượng phật theo yêu cầu của khách hàng !

banner
Menu
Sản phẩm