Phật Thích Ca ( chuyển pháp luân thủ ấn )

Giá: 50.000.000

+ Sản phẩm: Tượng Thích Ca Mô Ni Phật thủ ấn chuyển pháp luân

+ Chất liệu: Gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

+ Kích Thước: cao 35  rộng 27 sâu 23  ( cm )

+ Chế tác thành phẩm: Đồ Gỗ Vinh Đính

Danh mục:
banner
Menu
Sản phẩm