Phật A Di Đà 40x12x12

Giá: 25.000.000

*Kích thước : cao 40 rộng 12 sâu 12 cm

*Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

banner
Menu
Sản phẩm