Tây Phương Tam Thế Phật Gỗ Hương Ta 40x21x21 cm ( không tính lá đề)

Giá: 12.000.000

Chất liệu: gỗ hương ta
Kích Thước : Cao 40 rộng 21 sâu 21 cm ( kích thước không bao gồm lá đề và tam cấp)

Đặc biệt ưu đãi khi khách hàng hữu duyên thỉnh cả bộ về sẽ được tặng kèm tam cấp gỗ hương ta.

Danh mục:
banner
Menu
Sản phẩm