Tượng Phật A Di Đà để xe ô tô gỗ Vương Mộc Tử Đàn 16x9x9

Giá: 9.600.000

Chất liệu: gỗ Vương Mộc tiểu diệp Tử Đàn Ấn Độ
KÍch thước: cao 16 rộng 9 sâu 9 ( cả lá đề là cao 20 )

Menu
Sản phẩm