Tượng Phổ Hiền Bồ Tát Gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Giá: 60.000.000

Chất Liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Ấn Độ
Kích Thước : Cao 35 rộng 22 sâu 16 cm

Tác phẩm được nghệ nhân chuyên đục tượng Phật làng nghề chế tác trên chất liệu gỗ tâm linh Vương Mộc Tử Đàn Ấn Độ.Và được nghệ nhân tỉa gọt lại chi tiết tỷ mỉ đến từng viên hạt.Đây là 1 tác phẩm được làm siêu kĩ và làm lên thương hiệu chuyên làm hàng siêu kĩ của shop Đồ Gỗ Vinh Đính.

Menu
Sản phẩm