8 vị Phật Bản Mệnh hợp với 12 con giáp gỗ Vương Mộc Tử Đàn

Giá: 680.000

Chất liệu: gỗ Vương Mộc tiểu diệp Tử Đàn Ấn Độ
Kích Thước: dài 5 rộng 3,5 ( Cm )

banner