Tượng Di Lạc để ô tô 8x10x11 cm

Giá: 7.500.000

Kích thước: cao 8 rộng 10 sâu 11cm

Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

banner