Tượng Di Lạc để ô tô 9x12x10 cm

Giá: 7.500.000

Kích thước : cao 9 rộng 12 sâu 10cm

Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

banner