Tượng Quan Công Hương Đá Hàng Kĩ 60x22x17 cm

Giá: 4.400.000

*Chất liệu :gỗ hương đá
*Kt:Cao 60 rộng 22 sâu 17cm

banner