Nhất tâm bái Phật gỗ tử đàn 35x26x14 cm

Giá: 25.000.000

Chất liệu : gỗ Vương Mộc Tử Đàn nam Ấn Độ

Kích thước : cao 35 rộng 26 sâu 14cm

banner
Menu
Sản phẩm