Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dáng đứng (Tượng Bổn Sư Thích Ca)

Giá: 22.000.000

+ Sản phẩm: Tượng Thích Ca Mô Ni Phật dáng đứng

+ Chất liệu: Gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

+ Kích Thước: cao 35 rộng 11 sâu 11  ( cm )

+ Chế tác thành phẩm: Đồ Gỗ Vinh Đính

banner
Menu
Sản phẩm