Bút ký gỗ Tử Đàn Nam Ấn Độ trên 500 năm tuổi

Giá: 999.000

+ Sản phẩm: Bút ký gỗ Tử Đàn Nam Ấn Độ trên 500 tuổi

+ Chất liệu: Gỗ Tử Đàn Nam Ấn Độ

+ Thiết kế: Nắp rời

+ Chế tác thành phẩm: Đồ Gỗ Vinh Đính

+ Cam kết: 100% gỗ Tử Đàn cao cấp

banner