Tượng Tây Phương Tam Thánh gỗ Vương Mộc Tử Đàn 60x18x18cm

Giá: 168.000.000

Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

Kích thước : cao 60 rộng 18 sâu 18cm

Tượng Tây Phương Tam Thánh Phật bằng gỗ tử đàn khắc họa hình ảnh 3 vị Phật của cõi cực lạc là A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Sắc nét, thần thái, uy nghi, từ bi vô lượng.

+ Đồ gỗ Vinh Đính nhận đặt tượng phật theo yêu cầu của khách hàng !

banner