Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền 28x20x18 cm

Giá: 35.000.000

Kích thước : cao 28 rộng 20 sâu 18cm

Chất liệu: gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

banner
Menu
Sản phẩm