Tượng Thần Tài gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

Giá: 28.000.000

+ Sản phẩm: Tượng Thần Tài

+ Chất liệu: Gỗ Vương Mộc Tử Đàn Nam Ấn Độ

+ Kích Thước: cao 20 rộng 21 sâu 17  ( cm )

+ Chế tác thành phẩm: Đồ Gỗ Vinh Đính

banner
Menu
Sản phẩm